Otázky a odpovědi

Absence se omlouvá v systemu webookeru-na omluvená absence má nárok na náhradu, náhradu za ušlé tréninky si mužete domluvit s trenéren ve stejné skupině.

Návod pro omlouvání absence:       Počítač

                                                                  Telefon

Po přihlášení zkontrolujte začátek a místo vaší hodiny. Na tuto hodinu se prosím dostavte cca 10 minut předem.  Již Vás už nebudeme vyzívat emailem o dostavení se na tuto hodinu.

Veškeré platby provádějte pod VARIABILNÍM SYMBOLEM který je na faktuře. Po zaplacení příspěvku obdržíte automaticky potvrzení od pojišťovny na sportovní aktivitu dítěte.

V těchto dnech tréninky neprobíhají a nejsou započteny do kurzovného.

1. 1.Den obnovy samostatného českého státu
1. 1.Nový rok
13. 3. – 19. 3.Jarní prázdniny pro Prahu 1-5
6. 2. – 12. 2.Jarní prázdniny pro Prahu 6-10
7.4 – 10. 4.Velikonoce
1. 5.Svátek práce
8. 5.Den vítězství
5. 7.Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7.Den upálení mistra Jana Husaw
28. 9.Den české státnosti
28. 10.Den vzniku samostatného československého státu
17. 11.Den boje za svobodu a demokracii
24. 12.Štědrý den
25. 12.1. svátek vánoční
26. 12.2. svátek vánoční