Často kladené dotazy

Absence se omlouvá v systemu webookeru-na omluvená absence má nárok na náhradu, náhradu za ušlé tréninky si mužete domluvit s trenéren ve stejné skupině.

Po přihlášení zkontrolujte začátek a místo vaší hodiny. Na tuto hodinu se prosím dostavte cca 10 minut předem.  Již Vás už nebudeme vyzívat emailem o dostavení se na tuto hodinu.

Veškeré platby provádějte pod VARIABILNÍM SYMBOLEM který je na faktuře.

v těchto dnech tréninky neprobíhají a nejsou započteny do kurzovného.
1. 1. Den obnovy samostatného českého státu
1. 1. Nový rok
7. 3. – 13. 3. Jarní prázdniny pro Prahu 1-5
14. 3. – 20. 3. Jarní prázdniny pro Prahu 6-10
15.4 – 18. 4. Velikonoce
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den vítězství
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. Den upálení mistra Jana Husaw
28. 9. Den české státnosti
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
24. 12. Štědrý den
25. 12. 1. svátek vánoční
26. 12. 2. svátek vánoční