Vojta se věnuje parkouru již 5 let a v našem klubu působí jako asistent trenéra 2 roky. Je držitelem parkourové licence 3. třídy a absolventem kurzu první pomoci u dětí červeného kříže. Stejně jako i několik našich dalších trenéru prošel Vojta mnoha klubovými školeními, které byly zaměřeny na pedagogické zásady tréninku dětí a jejich ontogenezi vývoje. Vojtu můžete zastihnout na kroužcích v Chabařovické na Praze 8, a to každou středu od 16:00 do 20:30.

Vojtěch Horvath

vojta-horvath