Ondřej se parkouru věnuje již 8 let a zároveň jej poslední 3 roky i učí. U nás v klubu Ondřej trénuje od počátku své trenérské kariéry, a tak má za sebou i spoustu klubových školení, co se práce s dětmi týče. Je držitelem parkourové licence 3. třídy a je také absolventem kurzu první pomoci u červeného kříže. Stejně jako i několik našich dalších trenérů prošel Ondra kurzem “trenéři ve školách”, který je zaměřený na pedagogické zásady tréninku dětí a na jejich ontogenezi vývoje. Ondřeje můžete zastihnout na kroužcích v Horních Počernicích v Mumraji, a to každé pondělí a středu od 14:00 do 16.00, anebo ve čtvrtek od 14:30 do 18.30. Dále také v Chabařovické na Praze 8, a to každé úterý od 16:00 do 19:00.

Ondřej Kremljov