Oliver se věnuje parkouru již 5 let a v našem klubu působí jako asistent 1 rok. Je držitelem parkourové licence 3. třídy a absolventem kurzu první pomoci u dětí Červeného kříže. Stejně jako i několik našich dalších trenéru prošel Oliver mnoha klubovými školeními, které byly zaměřeny na pedagogické zásady tréninku dětí a jejich ontogenezi vývoje. Olivera můžete zastihnout na kroužcích v DSP na Praze 5 v Jinonicích, a to každý čtvrtek od 15:50 do 17:50.

Oliver Schonbauer

oliver-schonbauer