Daniel se parkouru věnuje již 9 let a poslední 2 roky trénuje pravidelně v našem klubu. Je držitelem parkourové licence 3. třídy, prošel mnoha klubovými školeními, co se týče práce s dětmi a stejně jako i několik našich dalších trenéru prošel kurzem “trenéři ve školách”, který je zaměřený na pedagogické zásady tréninku dětí a na jejich ontogenezi vývoje. Daniel parkourem opravdu žije a snaží se mu věnovat každý den, a to svým vlastním tréninkem a zdokonalováním se, anebo právě učením dětí. Daniela můžete v současné době zastihnout na kroužcích v pondělí v Košířích 16:00-19:00, ve středu v Mumraji 16:00-18:00, anebo ve čtvrtek v Řeporyjích 16:30-18:30.

Daniel Šimák

Dan Šimák