Logo Parkour Praha
Je mu15 let parkourem se zabobírá 5 rokem a 1 rok freerunem. Od roku 2021 pusobim ve spolku GPFC a parkour Praha jako asistent trenera. Jsem drzitelem certifikatu 4 hodiny života od ČK. Prošel školenín parkouru od Mgr. Jardy Chuma FTVS v trvání 30 hodin. Zaměřený na pedagogické zásady v praxi, vývojová psychologie dětí ve věku 6 – 9 let, psychomotorika u dětí.

 Vojta Horvath

Asistent trenéra