Logo Parkour Praha
Parkouru se věnuje již 5 let a k tomu se věnuje freerunningu. Je také absolventk kurzu první pomoci u dětí červeného kříže. V roce 2019/20 prošl šesti kurzy a školeními, pedagogika dětí, rozvoj motoriky a všestranné dovednosti gymnastiky dětí a dorostu od FTVS. Držitel licence trenéra parkouru třetí třídy ČOS. V roce 2021 prošli školením trenéři ve školách zaměřeným na pedagogické zásady v praxi, vývojová psychologie dětí ve věku 6 – 9 let, psychomotorika u dětí. Rozvoj síly a rychlosti, koordinační cvičení, Pohybové hry a principy vyučovací jednotky.

Ondřej Kremljov

Asistent trenéra