Logo Parkour Praha
communication for foreign language classes – Jarda tel: 604 528 162 or jarda.parkourpraha@gmail.com Jarda vyrůstal v mále vesničce poblíž Kladna, kde v průběhu svých mladých let stihl s kamarády vyzkoušet různé druhy sportů. Hrál často basket, fotbal, hokejbal, ale také se například s kluky předháněl v tom, kdo zvládne vylézt na jaký strom a jak vysoko se až dostane. Později se přestěhoval do Kladna, kde studoval osmileté Sportovní gymnázium, při jehož navštěvování docházel i na tréninky atletiky, ve které se zajímal zejména o skok do výšky, sprinty a později také desetiboj. Při studiu na SŠ (konkrétně v 7. třídě) oslovil Jardu spolužák s tím, že viděl jeden skvělý film, kde banda chlapů „fakt hustě skákala“. Jednalo se o film „Yamakasi“. Jarda se na film také podíval a s ním i na 2 další, ve kterých byl zobrazen ten jedinečný způsob pohybu, a tím byl PARKOUR. Jarda neváhal a hned další den šli se spolužákem vyzkoušet pár skoků přes lavičku. Od té doby si parkour zamiloval, a dokonce i po 10 letech tréninku stále tvrdí, že je Parkour něco neuvěřitelného. Osobně ho bere jako možnost naučit se ovládat své tělo způsobem pro ostatní nepochopitelným, přesto obdivuhodným. V současné době studuje navazující magisterský program na UK FTVS. Je absolventem kurzů akreditovaných MŠMT, poslední 4 roky se aktivně věnuje tréninku dětí a dospělých v různých sportovních odvětvích (atletika, parkour, fitness, kondiční tréninky). Osobně kombinuje hlavně parkour společně se streetworkoutem a fitness. Jelikož parkour je relativně nebezpečná aktivita, i Jarda zažil různá zranění, ať už menší či větší, která ho omezila i na déle než měsíc bez tréninku. Později si začal uvědomovat, že parkour není jen o tom umět ty nejtěžší triky a skákat je z největších výšek, ale že je to o kontrole pohybu, rozvážnosti, respektu, úctě, nepřeceňování schopností a hlavně o zábavě a bezpečném provedení. Začal se tedy zabývat více technikou daných cviků a správným provedením a v létě roku 2013 se účastnil mezinárodní akce s názvem Fam Jam, kde se sjelo okolo 200 nejlepších a nejuznávanějších parkouristů a freerunnerů té doby. Jarda se účastnil také řady různých soutěží, kde za zmínku stojí určitě Ninja Faktor, ve kterém skoro jako jediný zvládl zdolat finální dráhu závodu a odnést si tak 3. místo. U nás v Parkourpraha trénuje Jarda již přes rok, vede hlavně pokročilejší členy, ale má i lekce s těmi nejmladšími. Držitel licence trenéra parkouru třetí třídy ČOS.

Jarda Chum

Instruktor parkouru, gymnastiky, atletiky, fitness, lyžování a vodní turistiky.