Logo Parkour Praha
17 let Parkouru se věnuje 3 roky Dělá parkour, gymnastiku, freeruning ale hlavně tricking Od roku 2018 působí ve spolku gpfc parkour Praha jako asistent trenéra Je držitel certifikátu pedagogický kurz první pomoci pro práci z dětmi od červeného kříže

Jakub Žofka

Trenér