Matěj je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Za svá studia nasbíral mnoho zkušeností v oblasti atletiky, ale převážně gymnastiky, díky které si nakonec opatřil i trenérskou licenci gymnastiky. V současné době aktivně učí jako učitel TV na Česko-anglické škole.

Matěj Palatý

Externí trenér a konzultant – gymnastika a akorbacie