Logo Parkour Praha
Adam se od mala jevil jako hyperaktivní dítě, a tak není divu, že se již od té doby věnuje sportu. Pohyb mu umožnil se vybít a odreagovat. Začínal na bojových sportech, které vystřídaly další sporty. Jednalo se především o „streetové“ aktivity jako parkour, breakdance a basketbal. Nyní studuje 1. ročník magisterského studia na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu UK. Při studiu tělovýchovy zjistil, že sport a pohyb obsahují mnohem více, než si do té doby myslel. Začal se věnovat dalším odvětvím, konkrétně gymnastice, józe a capoeiře. Od té chvíle je jeho hlavním cílem vnímat tělo a pohyb člověka v širších souvislostech a díky tomu zajistit všestranný a komplexní rozvoj pohybových kompetencí. V praxi to znamená především propojovat kondiční a koordinační složku cvičení s důrazem na efektivní techniku provedení.

Adam Provazník